B.K.K. ENGELLİLER MECLİSİ İLK PROJE TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Konsey Haber

   BURDUR KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ 08.03.2018 Perşembe günü saat 16.00’da 

ENGELLİLER ATÖLYESİNDE PROJE KAPSAMINDA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.

   Toplantıya B.K.K. Başkanı Nuri Levent ÖZER, B.K.K. Genel Sekreteri Orhan AKIN, B.K.K.Engelliler Meclis Başkanı Naile ÖZKAN ile İl bazında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilen yetkili kişiler katıldılar.

     Toplantı B.K.K. Engelliler Meclisi Başkanı Naile ÖZKAN’ın Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunmasıyla başladı.

     Proje hakkında kısa bir bilgilendirme Projenin Adı: ” Kentim İçin, Kendim İçin Hakkımı İstiyorum”

     Projenin Amacı: Toplumda engelli bireyler ve engellilerle ilgili çalışan kamu kurum ve kuruluşları arasında var olan iletişim eksikliğinden kaynaklanan sıkıntı ve ön yargıların ortadan kaldırılması, engelli bireylerin özel alanlarından çıkarak kamusal alanlarda daha fazla görünür olmalarını sağlamak ve kent yaşamına eşit ve özgürce katılımlarını gerçekleştirmektir.

     Tüm kentlilerin engellilere yönelik sorunlar karşısında engelli ya da engelsiz ayırt etmeden sorunların çözümünde sorumluluk alarak, erişebilirliğin sağlanması.

      Projenin Konusu / Hedefi:

1. aşama Engelli hakları ve bu hakların kullanılması ve uygulanmasıyla ilgili toplumda farkındalık ve bilinç yaratacak çalışmaların yapılmasıdır. – Engellilerin Kent Yaşamına etkin ve eşit katılımını sağlamak, – Engellilerin Kent Yaşamına katılımı önündeki engellerin kalkması, sürdürülebilir ve kaliteli olmasını sağlamak, – Engellilere sunulan hizmetler hakkındaki yasal mevzuatlar ve politikalar hakkında engelli bireylerin anlaşılabilir bir dille bilgilendirilmelerini sağlamak, – Toplumun bilinçlendirilerek, engelli bireylerin daha yakından tanınması, insan onuruna ve haysiyetine uygun saygının güçlendirilmesini ve engellilerin hayatın her alanında toplumdan eşit davranış görebilmesini sağlamak, – Engelli bireylere hizmet veren birey, kurum ve kuruluşların engelli bireylerin hakları konusunda bilgi sahibi olmaları ve gerçekleştirilecek çalışmalarda koordinasyon ve eylem bütünlüğünü sağlamak, – Engellilerin kentte sunulan hizmetlere ve fırsatlara erişimleri için, gerekli politika çalışmaları, alt yapı çalışmaları, sağlık, eğitim, sosyo-kültürel faaliyetlerinin düzenli olarak planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak, – Proje çalışmasıyla Kent Konseylerinin kapasitelerinin güçlendirilerek, kentli tarafından bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlanmak.

2. aşama Engelli hakları ve hak arama mekanizmalarına yönelik farkındalık çıktısı olarak “Engelli Danışma Merkezleri” oluşturulmasıdır. Projenin Hedef Kitlesi: Engelli STK’ları, Engelli Konusunda çalışma yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları. Proje Uygulayıcısı ve Uygulama Süreci:T.Kent Konseyleri Birliği koordinasyonunda pilot 3 kentte, Eskişehir Anadolu Üniversitesi otaklığında ve belirlenecek Kent Konseyi ve Engelli Meclisinin organizasyonuyla; kentteki engelli STK’ları, Belediye, engellilerle ilgili sorumlu ve çalışan kurum-kuruluşlar ile Üniversite’den katılımlarla “Engelli Hakları” temalı paydaş toplantıları yapılacak. Toplantılarda; engelli haklarının kaynakları, kullanımı ve korunmasıyla ilgili bilgilendirme, yapılarak; Hakların kullanımı ve korunmasıyla ilgili engellilerin ve kurumların karşılaştıkları olumsuzlukların paylaşımı ve envanteri çıkarılacak, Engellilerin karşılaştıkları zorlukların (ekonomik-sosyal-kültürel-çevresel erişim ve iletişim sıkıntılarının) çözümünde bir öneri olarak “Danışma Merkezi” fikrinin gerekliliği hakkında somut veriler elde edilmeye çalışılacaktır. “Arama Konferansı” tarzında yürütülecek bu çalışmaların sonuçları raporlaştırılarak projeyle ilgili ilk bölüm tamamlanmış olacaktır. Elde edilen bu rapordan sonra proje ekibi/çalışanları tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda “Engelliler Danışma Merkezi” fikrinin akıbeti belirlenecektir.