Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubu

BURDUR KENT KONSEYİ TURİZM, TANITMA, TARİH ve KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ÇALIŞMA GRUBU

BAŞKAN : Hasan AKIN
YAZMAN : İzzet TOPUZ