İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubu

BURDUR KENT KONSEYİ İMAR, ŞEHİRCİLİK, ULAŞIM ve TRAFİK ÇALIŞMA GRUBU

BAŞKAN : Ali Orhan KUTLUER
YAZMAN :