Kadın Meclisi

BURDUR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

BAŞKAN : Sıdıka Gül OĞUZKAN
YAZMAN: Sevilay ARSLAN