Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri

MEHMET MUSTAFA ÇUKURCA

DİLEK OKKALI

AHMET ALİ BİLGEN

YUNUS BİLGİÇ

KADİR ALTINDAL

ÖZCAN YILDIRIM

HAKAN BOSTANCI

ÖMER ALTUN

ERSİN KAPLAN