27.02.2015 de B.K.K. Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu toplantısı Yapıldı.

Konsey Haber

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI ÇEVRE PROJESİ

      Burdur Kent Konseyi  Çevre Ve Sağlık Çalışma Grubu  yaptığı toplantılarda Burdur’un sorunları ele alındı. Bu toplantılar sonucunda ‘’SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI ÇEVRE’’ adlı proje hazırlandı. Proje  kent konseyi çevre ve sağlık çalışma grubu ve Tema Vakfı  işbirliğiyle hazırlandı. Projenin amacı; Burdur’da çevre duyarlılığını artırmak ve yaşadığımız çevrenin nasıl yok olduğunun farkına vardırılması hedeflenmektedir. Birlikte iş yapma  bilincinin oluşturulmasına  katkı sağlamak, iyi bir çevrenin sağlığımız ve mutluluğumuz açısından önemini anlatmak ve sağlıklı yaşamın sırrının sağlıklı çevreden geçtiğini benimsetmek planlanan hedefler arasındadır. Ayrıca, aşırı zirai ilaç kullanımının zararlarını anlatmak ve zirai ilaç kutularının hem çevreye hem de yeraltı sularına karışarak sağlığımıza vereceği zararları anlatarak bu konuda daha bilinçli olunmasını sağlamak amacıyla çalışmaların yapılması  kararlaştırılmıştır. Amaçlanan hedefler arasında; Çevreyi yok etmeden üretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak ve bugünün bize gelecek kuşaklardan bir emanet olduğunu bu yüzden yaşadığımız yere sahip çıkmamızın gerekli olduğu anlatılarak bu konuda bilinç oluşturulması sağlanmaya çalışılmaktadır. Gerek ürettiğimiz gerek tükettiğimiz şeylerin çevreye zararı anlatılarak geri dönüşüm konusunda daha duyarlı olunmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın ve burdur halkının çevre konusunda daha duyarlı olması için, çeşitli eğitim programları, etkinlikler yapılarak  bu konuda bilinç oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çevreye duyarlı,çevre sorunlarına çözüm üretebilen ,sadece Burdur’u değil, ülkemizi, Dünya’yı önemseyen bilinçli toplum ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunulması  amaçlanmaktadır.