25.02.2015 de Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı.

Konsey Haber

       1- PSGD Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Üyelikten istifa eden Kent Konseyi Başkanı T.Mahir ÖZTÜRK’ ün durumunun Kent Konseyi Başkanlığını etkilemeyeceğine, yasa, yönetmelik ve yönergede iki yıllık dönem için seçilen başkanın başkanlıktan ayrılmasını gerektirecek açık bir hükümü bulunmadığına,

       Söz konusu proje Milli Eğitim Müdürlüğüne Kent Konseyi Genel Kurul kararı olarak gönderilmiştir.

        3- Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 493253 / 300 / 1995109 sayılı yazısında “herkes tiyatro izlesin” konulu uygulama planı eğitim ve öğretimi aksatabileceğinden dolayı uygun görülmediği belirtilmiştir.

        4- Yine Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen deprem yönetmeliğine göre yıkılmış bulunan Cumhuriyet Lisesi arsasının bir eğitim ve kültür parkı olarak değerlendirilmesine yönelik Kent Konseyi kararına herhangi bir yanıt verilmeden inşaatın hafriyatının başlandığı tespiti üzerine mevcut inşaatın yönetmeliğe aykırı olarak 4131 m2 alanın içine yapıldığının ekinde rapor olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bir yazı ile bildirilmesine

       6- Buna paralel olarak göl etrafında ekolojik sisteme uygun peyzaj mimarisinin özelliklerini taşıyan bir bitkisel kuşak oluşturulmasına yönelik proje Mimarlık Fakültesi Dekanıyla temasa geçilerek işbirliği imkanının araştırılmasına, Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu ile İmar Şehircilik Çalışma Gruplarına teknik ve proje desteği sağlayacak çalışmanın yapılmasına,

       7- 2009-2012 dönemine ait Belediye Teftiş Raporu ile ilgili Kent Konseyini ilgilendiren cevabın hazırlanarak Mart ayı Yürütme Kurulunda görüşüldükten sonra Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.