09 MART 2015 de K.K.Y.K. Makü Veteriner Fakültesini Ziyaret Etti.

Konsey Haber

    09 Mart 2015 günü Kent Konseyi Yürütme Kurulu MAKÜ Veteriner Fakültesini ziyaret etti. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Mehmet  KALE’ nin samimi ve sıcak ev sahipliğinde Kent Konseyi Başkanı T.Mahir ÖZTÜRK Veteriner Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  akademisyenlerine ve öğrencilerine bir sunum yaptı.

     Veteriner Fakültesi konferans salonunda yapılan sunumda ÖZTÜRK, Kent Konseyinin yasa ve yönetmeliklerdeki  yeri ve işleyişi hakkında bilgi verdikten sonra , Kent Konseyi Yürütme Kurulunda benimsenen ; “Burdurun Zincirlerini Kıracağı” düşünülen görüşleri izleyicileriyle paylaştı.

     Paylaşılan görüşler;

1- Bir geçim kaynağı olarak yapılan dağınık ve yaygın hayvancılığın hem hayvancılıkla uğraşanları memnun ve mutlu edecek hem de kentin sosyal ve kültürel yaşamın yükseltilmesine vesile olacak şekilde bir organize hayvancılık ürünler kompleksinde toparlanabilir.

    Böylesi bir proje Kent Konseyinde oluşturulmakta olan bir Uzman Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubunda Üniversiteden Akademisyenlerin, Kurumlardan Teknik Personelin, İl Genel Meclisi Üyelerinin, Ticaret Odasının, Ticaret Borsasının, Kooperatifler Birliğinin, Yetiştiriciler Birliğinin, Veteriner Hekimler Odasının, Ziraat Odasının, Muhtarların ve belli sayıda yetiştiricilerin içinde yer aldığı bir demokratik yapıda uygulanabilir bir proje haline getirilebilir.

2- Hayvancılıktan boşalacak imara açık yada kapalı alanlarda ileriye dönük iyi örnek teşkil etmesi bakımından İmar ve Şehircilik ile Çevre ve Sağlık Çalışma Gruplarında yürütülen çalışmaya yine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden ve ilgili kurumlardan teknik kişilerin de dahil olmasıyla bir Mimari tasarım yapılabilir.

3- Yine Burdur Gölü çevresinde yasalarla ve Ramsar uluslararası anlaşmasıyla belirlenen koruma alanlarında yasaların ve mevzuatın elverdiği ölçüde bir yeşil bitkisel örtü kuşağı oluşturulabilir.

     Yine Üniversite-Kent işbirliğinde ilgili kurumlardan teknik kişilerin gönüllü katılımlarıyla eko sistemle uyumlu peyzaj mimarisinin en güzel örneklerini esas alan bir proje yapılabilir.

     Burdur Kent Konseyinin bu görüşlerinin uygulayıcı kuruluşlar tarafından benimsenmesi, kabul edilebilmesi, bir eyleme dönüşebilmesi için ciddi plan projelere ihtiyaç duyulmaktadır.

     İşte bu ihtiyaç gereği  Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üniversite-Kent işbirliği temelinde kurumlardan teknik kişilerin de katkılarıyla bilime-tekniğe-mevzuata ve halkın taleplerine uyumlu ortak akıl oluşturulmasının iyi örneği Kent Konseyinde verilebilir şeklindedir.

     Kent Konseyi Başkanı ÖZTÜRK’ ün İl Genel Meclisi Üyelerine yaptığı bu ilk sunum ilgi çekmiş, katılım sağlayacakların bildirileceği belirtilmiştir.

     Üniversitede yapılan 2. Sunum da ilgi çekti. Üniversiteden çalışmaların içinde yer almak isteyen akademisyenlerden başvuru yapanlar oldu.

     Kent Konseyi hep birlikte, ortak akılla Burdur zincirlerini kırmalı, bir dünya harikası coğrafyada hak ettiği yere kavuşmalı diyor.

     Haydi Burdur … !