KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

Duyuru

12.06.2015 Cuma günü yapılacak olan Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısının gündemi aşağıdaki gibidir.

GÜNDEM

1-      AÇILIŞ: Kız Meslek lisesiyle ilgili açıklama

2-      Dönem içinde zorunlu harcamalarla ilgili faturaların ödenmesiyle ilgili karar.

3-      Dilekçelerin okunması ve dilekçelerle ilgili karar.

4-      Gelen yazıların okunması ve değerlendirilmesi.

5-      Başkanlık sunumu.

6-      Basın açıklaması taslağının görüşülmesi.