Burdur Kent Konseyi 2014 Faaliyet Raporu

Konsey Haber

Burdur Belediye Başkanının daveti üzerine 16 Haziran 2014 günü yapılan Burdur Kent Konseyi seçimli genel kurulunda Burdur Kent Konseyi yeni Başkanı ve yürütme Kurulu belirlendi.

 İlk yürütme kurulu toplantısında görev dağılımı yapmak ve çalışma programını belirlemek için çalışmalar yürüttük.Toplantıların yapılabilmesi için gerekli ortam hazırlanıncaya kadar Yürütme Kurulu üyelerimizden temsilcisi oldukları sendika ve derneklerin toplantı ortamlarından yararlanmayı düşündük ve ilk toplantımız Şeker-İş ev sahipliğinde yapıldı. O toplantıda aldığımız kararlar doğrultusunda; Meclis ve Çalışma Gruplarına gönüllü katılımın sağlanması için kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine birer yazı yazarak temsilci başvurularının yapılmasını talep ettik. Ayrıca Ramazan ayı boyunca eski Belediye binası önüne astığımız  afişle hem halkımızın ramazanını kutlamak hem de gerek kurumsal gerek bireysel başvuruların yapılmasını sağlamak için duyuru yaptık.

İki ayda bir yapılan Yürütme Kurulu toplantılarını ayda bir yapılmasına ve iki ayda bir de Yürütme Kurulu yedek üyeleriyle birlikte Genişletilmiş Yürütme Kurulu adı alında toplantıların sürdürülmesine karar verdik. Maksadımız katılımın artırılmasına iyi örnek oluşturmaktı.

Seçimle işbaşına geldiğimiz günden itibaren başta Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere belli başlı kurum ve kuruluşlara ziyaretler yaparak görüş ve düşüncelerini almaya çalıştık. Toplantıda muhtarlar mahalle sorunlarını dile getirdiler, çözüm talebinde bulundular.

 Toplantıda  Burdur öznesinde, nelerin nasıl yapılabilirliğinde bir ortak payda oluşturulması esaslarında belirledik ve çalışmasını yürüttük.

Bununla birlikte gene algı farklılıklarına ışık tutmak için iki broşür hazırlamaya ve bir konferans düzenlemeye karar verdik ve bunları gerçekleştirdik.

18 Temmuz 2014 tarihinde Valimiz Sayın Hasan KÜRKLÜ Kent Konseyine iadeyi ziyarette bulundular.  Sayın Valimize boş bulunan eski kız meslek lisesinin Kent Konseyine tahsis edilme imkanının olup olmadığı hususunu arz ettik. Sayın Valimiz o binanın, hatta hükümet binasının deprem yönetmeliğine göre yıkım kararı olduğunu belirttiler. Konu tabiatıyla basına da yansıdı.Kent Konseyi Yürütme Kurulu 30 Eylül 2014 günü Eğitim-İş salonunda toplandı. Toplantıda eski Kız Meslek Lisesi ve Hükümet binasının yıkılması kararına karşı kamuoyunda oluşan tepkileri değerlendirdi ve konu üzerinde araştırma yapılmasına karar verdi.

Yürütme Kurulu toplantılarının daha elverişli ortamlarda yapılması gerekliliği Belediye çevrelerine iletilerek bir ortak çözüm bulma arayışına girildi. Belediye Başkanımız tarafından Belediye encümen ve Meclis toplantı salonlarının Belediye toplantıları dışında Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Meclis ve Çalışma Grupları toplantıları için tahsisi yapıldı.

Eskişehir kent konseyleri toplantısına katılan Başkan ve Genel Sekreter izlenimlerini toplantılarda ve basına yapılan açıklamalarla kamuoyuyla paylaşmış ve oradaki Kent Konseyleri deneyimlerinden yararlanmışlardır. Özellikle Eskişehir Odunpazarı ilçesinde tarihi ve kültürel yapıların nasıl koruma altına alındığı, kullanıma açılarak nasıl hayat kazandırıldığını görülmüş, Kız Meslek Lisesi ve Hükümet binalarıyla ilgili yıkım kararı karşısında ne olabilirliği üzerinde fikir edinilmiştir.  Ayrıca Başkanlarını seçerek çalışmalarına başlayacak olan Meclis ve Çalışma Gruplarına yeni üye kabulünün Meclis ve Çalışma Grup başkanlarının teklifi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla olabileceğine yönelik bir esneklik sağlandı.

Ayrıca Yalova’da yapılacak Kent Konseyileri Birliği toplantısına davet edilen Burdur Kent Konseyi  Genel Sekreteri Orhan Akın tarafından temsil edildi.

31 Ekim 2014 günü Belediye Encümen toplantı salonunda yapılan toplantıda Meclis ve Çalışma Guruplarının seçimli toplantılarıyla ilgili divan başkanları ve toplantı takvimi belirlendi.

3 Kasımda Kanal 15 televizyonu tarafından program konuğu olarak yapılan davet üzerine, programa katılan Konseyi Başkanı Mahir Öztürk, Genel Sekreter Orhan Akın ve Yürütme Kurulu Üyesi Dilek Okkalı, Burdur Kent Konseyi çalışmaları, hedefleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

4 Kasımda Veteriner Hekimler Odası yönetim kurulu ile birlikte Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak Veteriner Fakültesi Dekanından ortak randevu talep edip, ziyarette bulunduk. ZiyaretteTarım ve Hayvancılık Çalışma Gurubu”nun Üniversiteden akademisyenlerin, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Kooperatifler Birliği, Yetiştiriciler Birliği başkanlarının, Veteriner Hekimler Odasının, Tarım Hayvancılık Müdürlüğünün teknik eleman katkısı ve Siyasi parti temsilcilerinin içinde yer aldığı, gene bünyesinde söz konusu üç mahalle muhtarının ve mahallelerden 5’er bilinçli yetiştiricinin de bulunduğu bir “ihtisas çalışma gurubu” şeklinde oluşturulması düşüncesi paylaşıldı.

4 Kasım’da Kadın Meclisi seçimli toplantısında iki adayın da eşit oy alması üzerine meclis genel kurulu dönüşümlü başkanlık yapılması hususunda karar aldı. 18 Kasım 2014 günü Belediye Encümen toplantı salonunda yapılan Yürütme Kurulu toplantısında Gençlik Meclisi ve seçimli toplantıları yapılmamış diğer Çalışma Guruplarının toplantılarının 10 gün içinde yapılmalarına karar verildi.

27 Kasım 2014 günü yapılan Yürütme Kurulu toplantısında, Kent Konseyi Başkanı ve/veya Genel sekreterin başkanlığında Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gurubu Başkanlarının bir araya geldiği bir “Kent Konseyi Başkanlar Kurulu” oluşturulmasına karar verilerek, ilk toplantının Kent Konseyi Yürütme kurulu ile Kent Konseyi Organlarının tanışma ve görüş alışverişinde bulunma amaçlı bir yemekli toplantı şeklinde düzenlenmesine karar verildi ve bu toplantı 29 Aralık akşamı Belediye’nin Susamlık tesislerinde yapıldı.

19 Aralık 2014 günü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. Cem Ergun tarafından  “Kent Konseyi ve Kentlilik bilinci” konulu konferans verildi.              Genel Kurul öncesi 19 Ocak 2015 Pazartesi günü  yapılan Başkanlar kurulu toplantısında Kent Konseyi faaliyetleri hakkında bilgilendirme, Meclislerin ve çalışma gruplarının Genel Kurula sunulacak eylem ve çalışma programları, uygulama rapor ve planları görüşüldü.Yönerge taslağı hakkında görüşleri alındı.

             Şimdi ise geçen 8 aylık zamanın çalışmalarıyla Burdur Kent Konseyi Organları Genel Kurulun huzurundadır.

             Görüşlerinize saygılarımızla arz ederiz.