BURDUR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

Duyuru

    Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu 24.07.2015 günü Burdur Belediyesi Encümen Salonunda Toplandı.

    Toplantı Gündemi;

1- Burdur Kent Konseyi Başkanı T.Mahir ÖZTÜRK’ün istifasının değerlendirilmesi,

2- Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Halil ERCAN’ın istifasının değerlendirilmesi,

3- Burdur Kent Konseyi Başkanlığına genel kurul olana dek geçici başkan seçiminin yapılması,

4- Medeniyetler Korosu için girişimde bulunulması ve bu konunun Belediye Başkanıyla değerlendirilmesi,

5- Burdur Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubuna Mürseller Gezisi için 300.00 TL ödenek ayrılması,

6- Burdur Kent Konseyi Yürütme Kuruluna ilk yedek üye çağrılması