Burdur Kent Konseyi İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubu yeni Başkanını Seçti…

Burdur Kent Konseyi 20.07.2022 Çarşamba günü saat 16.00’da Burdur Kent Konseyi Toplantı Salonunda B.K.K. İMAR, ŞEHİRCİLİK, ULAŞIM ve TRAFİK ÇALIŞMA GRUBU olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya;

B.K.K. Başkanı Orhan AKIN,

Mimarlar Odasını temsilen; Mimar Nuri Selim KUTLU,

İnşaat Mühendisleri Odasını Temsilen; İnşaat Mühendisi Ahmet Murat ÖZDİŞ – İnşaat ve Kontrol Mühendisi Meltem TÜREGÜN,

DSİ Şube Müdürlüğünü temsilen; İnşaat Mühendisi Şerife Özlem TAŞCI,

Şehir Plancıları Odasını Temsilen; Şehir Plancı Meltem MİNNETOĞLU,

Jeoloji Mühendisleri Odasını Temsilen; Jeoloji Mühendisi Hüseyin TARHAN ile Emekli İnşaat Mühendisi Ali Orhan KUTLUER katıldılar.

Toplantıda;

Oy çokluğu ile Grup Başkanlığına Ali Orhan KUTLUER seçildi.

Toplantıda ayrıca; Eskişehir çıkışlı BURDUR-ISPARTA-ANTALYA Hızlı Tren Güzergahları ile ilgili ilimizin seçkin mühendisleriyle Burdur’umuz açısından çok önem arz eden bu konu üzerinde önemle duruldu.İlerleyen günlerde bu konuyu değerli Burdur Halkımız ve Kamuoyu ile basın açıklaması yaparak paylaşacağız.