Burdur Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı

Konsey Haber

     BURDUR KENT KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

     Burdur Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı “13.12.2015 Pazar günü saat 13.00’da Belediye Konferans ve Sergi Salonunda” yapılacaktır.

    08.10.2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede ve değişiklik maddeleri 06.06.2009 tarihli 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde belirtilen “Kent Konseyi’ni oluşturan (kurum, kuruluş, S.T.K.) temsilcileri” 13.12.2015 tarihinde aşağıdaki gündemle düzenlenecek olan Kent Konseyi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Genel Kurul Üyesi olarak katılmaları gerekmektedir.

    Kent Konseyi’nin kurum, kuruluş ve S.T.K.’larından oluşan temsilcilerinden Genel Kurul Toplantısı’na asaleten veya mazeretine binaen vekaleten katılacakların; Kent Konseyi Başkanlığı’na dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

    Dilekçeler toplantı gününden evvel Kent Konseyi Başkanlığı’na; toplantı günü ise toplantı salonu girişindeki görevliye toplantı açılışından önce teslim edilmesi gerekmektedir.

    Toplantı duyurusu ; basın, ilan veya http://www.burdurkentkonseyi.org/ yoluyla duyurulacak olup; iletişim adreslerinde aksaklıklar yaşanabileceğinden, üyelerimize posta yoluyla davetiye gönderilmeyecektir.Burdur Kent Konseyi’nin 13.12.2015 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına yönetmelikte yer alan tüm üyelerimizin katılımları saygıyla duyurulur.

                                                                                                    Burdur Kent Konseyi

                                                                                                        Yürütme Kurulu

Toplantının;

Yeri     : Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu

Tarihi   : 13.12.2015

Saati    : 13.00

GÜNDEM:

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

3- Kent Konseyi Başkanı’nın konuşması

4- Konukların konuşmaları

5- Divanın teşkili (Divan -2 katip üye)

6- Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından faaliyet raporunun okunması

7- Meclis ve Çalışma Gruplarının hazırlamış oldukları rapor, uygulama planı yada projelerin sunulması, görüşülerek oylanması

8- Kent Konseyi Başkanlık Seçimi

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanı