BKK OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI

Duyuru

     26.06.2019 Çarşamba günü saat 13.30’da Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu Anfi Bölümü’nde Burdur Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.

     08.10.2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede ve değişiklik maddeleri 06.06.2009 tarihli 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde belirtilen “Kent Konseyi’ni oluşturan (kurum, kuruluş, S.T.K.) temsilcileri” 26.06.2019 tarihinde aşağıdaki gündemle düzenlenecek olan Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına Genel Kurul Üyesi olarak katılmaları gerekmektedir.

     Kent Konseyi’nin kurum, kuruluş ve S.T.K.’larından oluşan temsilcilerinden Genel Kurul Toplantısı’na asaleten veya mazeretine binaen vekaleten katılacakların; Kent Konseyi Başkanlığı’na dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

     Dilekçeler toplantı gününden evvel Kent Konseyi Başkanlığı’na; toplantı günü ise toplantı salonu girişindeki görevliye toplantı açılışından önce teslim edilmesi gerekmektedir.

     Toplantı duyurusu ; basın, ilan yada http://www.burdurkentkonseyi.org/ yoluyla duyurulacak olup; iletişim adreslerinde aksaklıklar yaşanabileceğinden, üyelerimize posta yoluyla davetiye gönderilmeyecektir.Burdur Kent Konseyi’nin 26.06.2019 tarihindeki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına yönetmelikte yer alan tüm üyelerimizin katılımları saygıyla duyurulur.

 Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu

 Toplantının;

Yeri : Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu Anfi Bölümü

Tarihi : 26.06.2019

Saati : 13.30

GÜNDEM:

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

3- Divan Teşkili (Divan – 2 Katip Üye)

4- Kent Konseyi Başkanı’nın açılış konuşması

5- Konukların konuşmaları

6- Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından faaliyet raporunun okunması

7- Meclis ve Çalışma Gruplarının hazırlamış oldukları rapor, uygulama planı yada projelerin sunulması, görüşülerek oylanması

8- Kent Konseyi Başkanlık Seçimi

9- Dilek ve temenniler 

10- Kapanış