B.K.K. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

Konsey Haber

  23.08.2017 Çarşamba günü saat 13.30’da Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu  Anfi Bölümü’nde Burdur Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

  Genel Kurul’a B.K.K. Yürütme Kurulu Üyeleri, B.K.K.Çalışma Grup Başkanları,B.K.K. Üyeleri ile sivil toplum örgütlerini temsilen vakıf, dernek, sendika, meslek odaları temsilcileri katıldılar.

  Kent Konseyi üyesi olan Yusuf ÇAKAR’ın açılış konuşmasıyla toplantı başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra aynı zamanda Divan Başkanlığını da yapan Burdur Kent Konseyi Başkanı N.Levent ÖZER söz alarak katılımcılara hoşgeldniz dedi.

  Daha sonra Burdur Kent Konseyi Genel Sekreteri Orhan AKIN tarafından faaliyet raporu okunarak toplantıya devam edildi.

  Gündemin diğer bir konusu olan Meclis ve Çalışma Gruplarının hazırlamış oldukları rapor, uygulama planları ele alınarak tek tek sırasıyla okunup oylamaya sunularak kabul edildi.

  Dilek ve temenniler bölümünde Divan Başkanı Burdur Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin de oluşturulması için yönerge vererek üyelerden oy istedi ve oy birliğiyle kabul edilerek toplantı tamamlandı.