B.K.K. MERSİN’DE DÜZENLENEN T.K.K.B. TOPLANTISINA KATILDI.

Konsey Haber

   Burdur Kent Konseyi Başkanı Nuri Levent ÖZER ile B.K.K. Genel Sekreteri Orhan AKIN 17 Mart’ta Mersin’de Düzenlenen T.K.K.B. Toplantısına Katıldı.

                                     AKDENİZ BÖLGESİ KENT KONSEYLERİ TOPLANTISI

                                                             SONUÇ BİLDİRGESİ

      Mersin Kent Konseyi ev sahipliğinde Akdeniz Bölgesi Kent Konseyleri ortak oluşumu için 17.03.2018 Cumartesi günü Macit Özcan Spor Kompleksi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantının sonuç bildirgesidir.

       Yapılan toplantıda Kent Konseyi katılımcıları Çevre, Mülteci, Afet ve Bölgenin Değerleri ile ilgili sunumlar yapılıp, görüşler belirtilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda çevre sorununun yalnızca kişisel değil, insanlığın sorunu olduğunu, bu gözle bakılarak her kurum ve kuruluşun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekliliğinde mutabık kalındı. İklim değişikliği başta olmak üzere su kaynakları, ormanlar, maden ocakları, sanayi yatırımları ve enerji üretiminin çevreye saygılı bir bakış açısıyla karar verilmesi hususu benimsenmelidir. Akdeniz Bölgesi Kent Konseyleri olarak kirli enerji modellerine kesinlikle karşı olduğunu bildirir, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanılmasını savunur. Çevre sorunları gelecek nesilleri ve dünyamızı tehdit etmektedir. İvedilikle yasaların Bakanlık tarafından tekrar gözden geçirmesini gerekmektedir.

     Ülkemizin ve bölgemizin en önemli gündemini oluşturan mülteci sorunu gittikçe büyüyerek toplumu endişeye düşürecek bir hal almıştır. Mültecilerin dil, barınma, sağlık, güvenlik ve eğitim sorunu ihtiyaçlarının çözümü için projeler üretilmeli ve ötekileştirme politikalarına fırsat verilmemelidir.

       Afet riski; iklim değişiklikleri ile ilgili olduğundan çevre duyarlılığı burada da kendini göstermektedir. Kent konseyleri bu konuda fikir ve proje üretirken, halkımızın bilinçlenmesi çalışmalarına yerel yönetimler ve merkezi yönetimler iş birliği içinde olmalıdır.

       Bölgemizin yemek kültürü, sosyal değerleri, tarihe ve arkeolojik değerler anlamında en zengin coğrafyasına sahip olduğu aşikardır. Ancak bunların kalkınmasını, geliştirilmesini, korunmasını, açığa çıkarılması ve tanıtımı kent konseylerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sayesinde turizmin canlanacağı ve bu sayede yöre halkına yeni istihdam alanları açılacağı değerlendirilmektedir.

       Sonuç olarak tartışılan tüm bu konular ülkemizin demokrasi sorunuyla doğrudan ilgilidir. Katılımcı demokrasinin en güzel örneği olan kent konseyleri bölgesel ve ulusal ölçekte iş ve güç birliği yaparak anılan bu sorunların çözülmesine katkı sağlamalıdır.

.