27.03.2015 de Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı.

Konsey Haber

    Yürütme Kurulu Toplantısında;

1- Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun Kız Meslek Lisesi hakkında verdiği olumsuz karara itiraz için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna  itiraz için başvurulmasına ,Yüksek kurul başvurusuyla birlikte Isparta Bölge İdare Mahkemesine  Kız Meslek Lisesinin yıkımı hakkında yürütmenin durdurulmasına yönelik başvuru yapılmasına

2- Belediye teftiş raporuna verilen taslak cevaben olduğu gibi gönderilmesine

3- Kent Konseyi yasa, yönetmelik ve yönergenin bir kitapçık şeklinde basılmasına, basım giderinin Kent Konseyi bütçesinden karşılanmasına

4- Kent Konseyi Wep Sitesinin yeniden tasarlanarak kurulmasına bu tasarının orijinal olmasına ve Kent Konseyi bütçesinden bu iş için 1000 tl ayrılmasına

5- Üyelik için başvuran Mehmet Emin Çetin, Mehmet Orhan, Mehmet Yavaş, Veli Baysal, Süleyman İlhan, Tevfik Kemahlı, Prof. Dr. Numan Oğuz , Duran Urhan, Kadir Ertaş, Yusuf Acar, Selahattin Erkalaycı, Sevim Ateş Can, Latif Gürkan Kaya, Gül Özcan Demir, Kamile  Demir, Coşkun Çetin, Ecevit Alan, Ufuk Gökduman, Mehmet Şimşek, Yılmaz Başar, Ayla Ayşan Pesen, Özge Duruşkan, Yusuf Keyik, Ferhat Alaboz, Ömer Şükrü Özyurt, Sami Çelik, Veysel Hayra, Tamer Yılmaz, Levent Durgun’un üyeliklerini kabulüne

6- Çevre ve Sağlık Çalışma Grubundan Prof. Dr. Numan Oğuz’un “çöp” hakkında konferans vermesine karar verildi.