16.11.2015 Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararlar

Konsey Haber

    Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu 16.11.2015 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Encümen Salonunda toplantı yaptı.

    Toplantıda;

1- Burdur Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 13.12.2015 Pazar günü saat 13.00’da Belediye Konferans ve Sergi Salonunda yapılmasına,

    Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 dakika sonra toplantının ekseriyet aranmaksızın tekrar yapılmasına,

2- Burdur Kent Konseyi bünyesinde yeni bir T.S.M. Müzik Çalışma Grubu oluşturulmasına,

3- Burdur Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun geleneksel Atatürk Sergisi’nde yapılan harcamalar için 400.00 TL. ödenek sağlanmasına,

4- Burdur Kent Konseyi İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubunun sunduğu raporun Genel Kurulda Görüşülüp değerlendirilmesine karar verdi.