BURDUR KENT KONSEYİ’ NİN YENİ GENEL SEKRETERİ “ALİ SAY” oldu.

13.10.2021 Çarşamba günü saat 16.30’da B.K.K. Toplantı Salonunda B.K.K. Yürütme Kurulu Aylık Olağan Toplantısı yapıldı.

Toplantı Gündemi:

  • B.K.K. Genel Sekreterinin seçiminin yapılması
  • B.K.K. Meclis ve Çalışma Gruplarına yeni üyelerin dahlinin yapılması

Belediye Başkanlığından Konseye gönderilen yazıda;

İlgi yazınızda Burdur Kent Konseyi Genel Sekreterliği için 3 aday isminin tarafınıza bildirilmesi istenilmiştir.Kent Konseyi Yönetmeliğinin, Genel Sekreterlik başlıklı 14/A maddesinin 1. bendinde geçen “Kent Konseyi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı tarafından 3 aday arasından B.K.K. Yürütme Kurulu tarafından seçilir” hükmüne istinaden; Kent Konseyi Genel Sekreterliğine;

-ALİ SAY

-NURİ LEVENT ÖZER

-İBRAHİM SAKIZCI önerilmektedir. Bilgilerinize rica ederim…

Ecz. ALİ ORKUN ERCENGİZ

BELEDİYE BAŞKANI

Bu yazıya istinaden B.K.K. Yürütme Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda ALİ SAY Burdur Kent Konseyi’ nin yeni Genel Sekreteri oldu.