03.02.2015 de B.K.K.Y.K. Olağan Genel Kurul Öncesi Basın Toplantısı Düzenledi.

Konsey Haber

   Değerli basın mensupları genel kurul öncesi yapılan bu son Yürütme Kurulu Toplantısına hoş geldiniz.

   Göreve gelmemizden bu güne temel amacımız; Burdur öznesinde merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, sivil toplumu bir ortak akılda buluşturarak kentimizin vizyonunu yükseltmektir.

   Geçen sekiz aylık süreçte Burdur Kent Konseyi olarak nasıl bir Kent Konseyi hedeflediğimizi,  nasıl algılanmak istediğimizi başta siz basın mensuplarının bizleri yüreklendiren haberleriyle, gerek hazırladığımız broşürlerle ve” Kent Konseyi ve Kentlilik Bilici” konulu konferansla kamuoyuna duyurmaya çalıştık

   Süreç içinde, Kent Konseyi organları sayılan meclis ve çalışma grupları oluşturuldu. Burdur Kent Konseyi yapılanmasını sağlarken bir çok Kent Konseyinde olduğu gibi sadece kurumsal ve tüzel kişilik temsilcilerini değil, aynı zamanda Burdur için bir fikrim var diyen tüm bireysel başvuruların da sisteme dahil olmasına olanak sağladı.

   Gelinen nokta; mevcut iki meclisin ve 11 çalışma grubundan 8’inin seçimlerini yapmış olmasıdır. Meclis ve çalışma grupları kendileri belirledikleri konuları ve öncelikleri, çalışma programlarını oluşturdular. Bazıları Genel kurulda görüşülmek üzere uygulama planlarını şekillendirdiler. Bu çalışmaları Belediyenin sağladığı imkânlarla gene Belediye encümen ve meclis salonlarında yaptılar/yapıyorlar.

   Sosyal Hizmetler ve Engelliler, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu ile Doğal Afetler Çalışma grupları üç kere toplantı daveti yapıldığı halde ne yazık ki seçim yapacak sayıya ulaşılamadı.

   Tarım ve Hayvancılık çalışma grubu ise bir üniversite kent işbirliği içinde ve Burdur’un demiryolu altındaki mahallelerin sorunlarına bilimsel çözüm üretecek yapıda bir ihtisas çalışma grubu olsun istedik. Bu çalışma grubunda üniversiteden akademisyenler, kurumlardan teknik elemanlar, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerden birer temsilci, ticaret Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Odaları Birliği, Kooperatifler Birliği, Yetiştiriciler Birliğinin içinde yer aldığı, ayrıca söz konusu mahallelerin muhtarları ile belli sayıda bilinçli mahalleliden oluşan bir yapı oluşturmak için başta Sayın Valimiz olmak üzere milletvekillerimiz. Belediye başkanımız ve tüm ilgililerle düşüncemizi paylaştık, görüşlerini talep ettik. Görüşmelerin tümünden olumlu ve destekleyici yanıt aldık ve söz konusu Çalışma Grubun oluşturulması aşamasına geldik. Son olarak Veteriner Fakültesi dekanıyla yapılan görüşmede, bu ihtisas çalışma grubuna gönüllü katılacak akademisyenlerin başvurularının Kent Konseyine iletileceği sözünü aldık.

   Bilindiği gibi Kent Konseyi meclis ve çalışma gruplarında ele alınan konular bir rapor, uygulama planı ya da bir proje haline getiriliyor ve Kent Konseyi Genel Kurulunun huzuruna sunuluyor.

   Genel kurulun uygun kararı sonrası ise söz konusu çalışma yaptırımcı kuruluşların takdirine sunuluyor. İlgili kuruluş kendi karar organlarında Kent Konseyinin sunduğu görüşü ya uyguluyor ya değiştiriyor ya da olumsuz bulabiliyor, ancak her halükarda sonucu Kent Konseyine bildiriyor.

   Her durumda sonuç, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görevi gereği olduğu gibi kamuoyuyla paylaşılıyor.

   Bu temel amacı kolaylaştırmak için yeni bir yönerge tasarısı hazırladık ve Burdur Kent Konseyi Wep sitesinde yayınladık ilgilenen herkes incelemesini talep ediyor, görüşleriyle katkı sağlamasını diliyoruz.

   Sistemin bu şekilde işletilmesini katılımcı demokrasinin bir gereği sayıyor ve bu görev bilinciyle hareket ediyoruz.

   İşte bu sürecin ilk halkası olan Genel Kurulumuzu 6 Şubat 2015 Cuma günü Belediye Konferans ve Sergi salonunda saat 14.00’da gerçekleştireceğiz.

   Tüm delegelerimizin Genel kurula ilgi duyup geleceklerini umuyor, ayrıca Kentlilik bilinci, duyarlılığı taşıyan, benimde bir Burdur fikrim var diyen tüm hemşehrilerimizi toplantıya davet ediyoruz. Gösterdiğiniz İlgiden dolayı teşekkür ediyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum.