BURDUR KENT KONSEYİ

Konsey Haber

  19.08.2021 Burdur Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı

      08.10.2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede ve değişiklik maddeleri 06.06.2009 tarihli 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde belirtilen “Kent Konseyi’ni oluşturan (kurum, kuruluş, S.T.K.) temsilcileri” 19.08.2021 tarihinde aşağıdaki gündemle düzenlenecek olan Kent Konseyi’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına Genel Kurul Üyesi olarak katılmaları gerekmektedir.

     Kent Konseyi’nin kurum, kuruluş ve S.T.K.’larından oluşan temsilcilerinden Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na asaleten veya mazeretine binaen vekaleten katılacakların; Kent Konseyi Başkanlığı’na dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

     Dilekçeler toplantı gününden evvel Kent Konseyi Başkanlığı’na; toplantı günü ise toplantı salonu girişindeki görevliye toplantı açılışından önce teslim edilmesi gerekmektedir.

     Toplantı duyurusu ; basın, ilan yada  http://www.burdurkentkonseyi.org/ yoluyla duyurulacak olup; iletişim adreslerinde aksaklıklar yaşanabileceğinden, üyelerimize posta yoluyla davetiye gönderilmeyecektir.Burdur Kent Konseyi’nin 19.08.2021 tarihindeki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına yönetmelikte yer alan tüm üyelerimizin katılımları saygıyla duyurulur.

      Burdur Kent Konseyi

         Yürütme Kurulu

Toplantının;

Yeri                                         : Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu Anfi Bölümü

Tarihi                                      : 19.08.2021

Saati                                        : 13.30

GÜNDEM:

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

3- Divan Teşkili (Divan – 2 Katip Üye)

4- Kent Konseyi Başkanı’nın açılış konuşması

5- Belediye Başkanı’nın konuşması

6- Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından faaliyet raporunun okunması ve kabul edilmesi için oylamaya sunulması

7- Kent Konseyi Başkanlık ve Yürütme Kurulu Seçiminin yapılması

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış