BURDUR KENT KONSEYİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Konsey Haber

   BURDUR KENT KONSEYİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

   Burdur Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı “19.07.2016 Salı günü saat 13.30’da Belediye Konferans ve Sergi Salonunda” yapılacaktır.

   08.10.2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede ve değişiklik maddeleri 06.06.2009 tarihli 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde belirtilen “Kent Konseyi’ni oluşturan (kurum, kuruluş, S.T.K.) temsilcileri” 19.07.2016 tarihinde aşağıdaki gündemle düzenlenecek olan Kent Konseyi’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısına Genel Kurul Üyesi olarak katılmaları gerekmektedir. Kent Konseyi’nin kurum, kuruluş ve S.T.K.’larından oluşan temsilcilerinden Genel Kurul Toplantısı’na asaleten veya mazeretine binaen vekaleten katılacakların; Kent Konseyi Başkanlığı’na dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir. Dilekçeler “aslı gibidir – kaşeli” olmalıdır ve toplantı gününden evvel Kent Konseyi Başkanlığı’na; toplantı günü ise toplantı salonu girişindeki görevliye toplantı açılışından önce teslim edilmesi gerekmektedir. Toplantı duyurusu ; basın, ilan veya http://www.burdurkentkonseyi.org/ yoluyla duyurulacak olup; iletişim adreslerinde aksaklıklar yaşanabileceğinden, üyelerimize posta yoluyla davetiye gönderilmeyecektir.Burdur Kent Konseyi’nin 19.07.2016 tarihindeki Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısına yönetmelikte yer alan tüm üyelerimizin katılımları saygıyla duyurulur.

Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına;

Burdur Kent Konseyi Başkanı N.Levent ÖZER

Toplantının;

Yeri   : Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu

Tarihi :19.07.2016 

Saati :13.30

GÜNDEM :

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

3- Divanın teşkili (Divan -2 katip üye)

4- Kent Konseyi Başkanı’nın açılış konuşması

5- Konukların konuşmaları  

6- Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından faaliyet raporunun okunması

7- Meclis ve Çalışma Gruplarının hazırlamış oldukları rapor, uygulama planı yada projelerin sunulması, görüşülerek oylanması

8- Kent Konseyi Başkanlık Seçimi

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış