BURDUR KENT KONSEYİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Konsey Haber

19.07.2016 Salı günü saat 13.30’da Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu’nda düzenlenen seçimli olağan kongrede Kent Konseyi Başkanlığı’na yine Nuri Levent ÖZER seçildi.

 Kongreye sivil toplum örgütlerini temsilen vakıf, dernek, sendika, meslek odaları temsilcileri katıldılar.

 Saat 13.30’da başlayan kongrede ilk etapta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yarım saat sonra tekrarlanan toplantıda bu sefer yeterli çoğunluk sağlanarak Yürütme Kurulu Üyesi Dilek OKKALI’nın açılış konuşması ile toplantı başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasında sonra gündemin 3. Maddesine geçilerek Divan oluşturuldu.

 Genel Kurulda yapılan seçimle Divan Başkanlığı’na Ahmet Ali BİLGEN, Divan üyeliklerine Hasan AKIN ve Mehmet Mustafa ÇUKURCA seçildiler.

 Verilen bir önerge ile Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ile Engelli Meclisi oluşturulması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

 Kongre açılış konuşmasında Kent Konseyi Başkanı N.Levent ÖZER;

 Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanlarım ve İlçe Başkanım, Burdur Kent Konseyinin birbirinden kıymetli genel kurul üyeleri ve saygı değer delegelerimiz, çok kıymetli Yürütme Kurulu Üyelerim, çalışma gruplarımızın kıymetli başkan ve üyeleri, değerli basın mensupları ve çok kıymetli misafirlerimiz…

Öncelikle bu son günlerde yaşadığımız kötü günlerin bir daha tekrarlanmamasını diliyor; vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet; ailelerine ve aziz Milletimize baş sağlığı diliyorum.

Bu ülkede herkesin birbirine nefretle değil kardeşçe ve sevgiyle baktığı, darbelerle değil; demokrasiyi bir adım daha ileriye götürmek için birbiriyle yarışan politikacıların olduğu bir ülke özlemiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Burdur Kent Konseyi Başkanlık Seçimine katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder saygılar sunarım. Hepiniz HOŞGELDİNİZ…

Bildiğiniz üzere kentlilerin karar süreçlerine katılımında önemli bir işleve sahip olan Kent Konseyleri 2006 yılında İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı bir yönetmelikle, kentlerin ortak yönetiminin bir mekanizması olarak hayatımıza dahil oldu. Burada Kent Konseylerinin en önemli işlevi; kentteki tüm “paydaşları” bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” oluşturmasıdır.

Bizler de bu yoldan hareketle; Seçildiğim zaman diliminden bu yana başta Yürütme Kurulu üyelerim olmak üzere, Genel Sekreterimle, Kadın ve Gençlik Meclislerimizle, Çalışma Gruplarımızla uyumlu çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun sonucunda da Burdur’umuzu daha yaşanılabilir çağdaş bir şehir anlayışı içerisinde, olumlu etkiler bıraktığımızı görmekten de mutluluk duyduğumuzu bir kez daha sizlerin huzurunda belirtmek isterim. Örneğin;

-Eski Kız Meslek Lisesinin alınan yıkılma kararında; halkımızla vermiş olduğumuz tepkiler sonucunda gelinen nokta son derece umut vericidir.

-Kadın Meclisimizin yapmış olduğu proje kapsamında ele alınan “KADIN EL EMEĞİ PAZARI” nın oluşturulması Belediyemiz tarafından olumlu karşılanıp değerlendirmeye alınmıştır.

-Kültür ve Sanat Çalışma grubumuz tarafından gerçekleştirilen diğer bir proje kapsamında “ YUKARI PAZARIN CANLANDIRILMASI” konulu proje de Belediyemiz tarafından olumlu karşılanan diğer bir çalışma örneği olmuştur.

-İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubumuz ile Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Gruplarımızın yapmış oldukları güzel projeler de Belediyemiz tarafından ele alınarak hayata geçirilmesi de gündem dahilindedir.

-Genel Sekreterimizle birlikte 18-19 Aralıkta Çanakkale de düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantısına katılarak Konseyimizin bu platforma üye olmasını sağladık.

-Ayrıca Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Burdur Kent Konseyi “Burdur Bölge Toplantısı” Pratiklerle Kent Konseylerine Katılım Gündem konulu toplantısını da 16 Nisan 2016 Cumartesi günü Serenler Otelde gerçekleştirerek bir kez daha konuklarımızın Burdur’umuzdan iyi izlenimlerle ayrılmalarını sağladık.

-Bu arada Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak Meclis ve Çalışma gruplarımızın yapmış oldukları plan ve projelerin Genel Kurulda onaylandıktan sonra Belediye Meclisinde değerlendirilmesinden önce Belediye Meclis Üyelerinden oluşan bir ön değerlendirme Komisyonu oluşturulması için Belediyemizle yapılan yazışmalarımız olumlu sonuçlanmıştır.Buna göre 5 Meclis Üyesinden Oluşan Ön Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.

-Bu günlerde gündemimizde olan diğer bir konu da Engelliler Meclisi’nin biran önce oluşturulması üzerinde önemle durduğumuz diğer bir çalışmamızdır. SAYGILARIMLA …

CHP İl Başkanı Barış AYTEN ile MHP İl Başkanı Hikmet ÖKTE ülke gündemi ve Kent Konseyinin değerlendirildiği birer konuşma yaptılar.

Daha sonra Kent Konseyi Genel Sekreteri Orhan AKIN tarafından faaliyet raporu okunarak katılımcılara bilgiler sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Başkanlık seçimi için verilen önergelerden tek liste olması sebebiyle açık oylama önerildi ve oy birliğiyle kabul edildi. Teklif olarak sunulan yürütme kurulu asil ve yedek listesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Kent Konseyi Başkanlığı’na Nuri Levent ÖZER tek aday olarak çıktı ve yapılan oylama sonucu oy birliğiyle seçilerek yeniden Burdur Kent Konseyi Başkanı oldu.

Gündemin diğer bir maddesine geçilerek Meclis ve Çalışma Grupları raporlarını tek tek okudular. Okunan raporlar oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Raporların detayları ile birlikte 10 (on) gün içinde Yürütme Kuruluna sunulması ve ilgili mercilere iletilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alınmaması nedeniyle Divan Başkanı hazurun’a teşekkür ederek Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu kapattı.