BURDUR KENT KONSEYİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI…

Konsey Haber

    21.12.2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu’nda Burdur Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

    Genel Kurul’a Burdur Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda da Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Ali SAY, sivil toplum örgütlerini temsilen vakıf, dernek, sendika, meslek odaları temsilcileri katıldılar.

    Yürütme Kurulu üyesi olan Dilek Okkalı’nın açılış konuşmasıyla toplantı başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra aynı zamanda Divan Başkanlığını da yapan Burdur Kent Konseyi Başkanı N.Levent ÖZER söz alarak;

    Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Burdur Kent Konseyinin birbirinden kıymetli genel kurul üyeleri, saygı değer delegelerimiz, çok kıymetli Yürütme Kurulu Üyelerim, Çalışma Gruplarımızın kıymetli başkan ve üyeleri, Değerli Basın mensupları ve çok Kıymetli Misafirlerimiz…

    Öncelikle bu son günlerde yaşadığımız kötü günlerin bir daha tekrarlanmamasını diliyor; vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet; ailelerine ve aziz Milletimize baş sağlığı diliyorum.

    Bu ülkede herkesin birbirine nefretle değil kardeşçe ve sevgiyle baktığı, darbelerle değil; demokrasiyi bir adım daha ileriye götürmek için birbiriyle yarışan politikacıların olduğu bir ülke özlemiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burdur Kent Konseyi Olağan Genel Kurulumuza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. Hepiniz HOŞGELDİNİZ…

    Bildiğiniz üzere kentlilerin karar süreçlerine katılımında önemli bir işleve sahip olan Kent Konseyleri 2006 yılında İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı bir yönetmelikle, kentlerin ortak yönetiminin bir mekanizması olarak hayatımıza dahil oldu. Burada Kent Konseylerinin en önemli işlevi; kentteki tüm “paydaşları” bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” oluşturmasıdır. Bizler de bu yoldan hareketle; Seçildiğim zaman diliminden bu yana başta Yürütme Kurulu üyelerim olmak üzere, Genel Sekreterimle, Kadın ve Gençlik Meclislerimizle, Çalışma Gruplarımızla uyumlu çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun sonucunda da Burdur’umuzu daha yaşanılabilir çağdaş bir şehir anlayışı içerisinde, olumlu etkiler bıraktığımızı görmekten de mutluluk duyduğumuzu bir kez daha sizlerin huzurunda belirtmek isterim.

    Örneğin; -Eski Kız Meslek Lisesinin alınan yıkılma kararında; halkımızla vermiş olduğumuz tepkiler sonucunda gelinen nokta son derece sevindiricidir.

    Buna göre; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.11.2016 tarihinde aldıkları son karara göre; Burdur İli Merkez İlçe Burç Mahallesinde 294 Ada 5 Nolu Parselde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Eski Kız Meslek Lisesinin tescilinin uygun bulunmadığı kurulumuzun 10.03.2015 tarih ve 3562 sayılı kararının iptali nedeniyle açılan davaya yönelik Isparta İdare Mahkemesinin 2016/988 sayılı kararında; dava konusu yapının “korunması gerekli kültür varlığı” tanımına uyduğu, Cumhuriyet Dönemi mimari anlayışının son temsilcisi olma özelliğini gösterdiği, korumayı gerektiren ortak karakteristik özellikler taşıdığı, toplumun ve kamunun ortak mirası olma özelliğine sahip olduğu anlaşıldığından, söz konusu yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi yönünde yapılan talebin reddine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı, açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, hükmünün verildiğinin anlaşıldığına,

    Anılan mahkeme kararı doğrultusunda Kurulumuzun 10.03.2015 tarih ve 3562 sayılı kararının iptal edilerek, Burç Mahallesinde 294 ada 5 nolu parselde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Eski Kız Meslek Lisesinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine , Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun “2. Grup” olarak belirlenmesine; söz konusu binaya yönelik hazırlanan tescil fişi ile koruma alanı paftasının uygun bulunduğuna (olumlu),

    Tescili yapının ve koruma alanı sınırının imar planları üzerine işlenip, 2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına ilişkin plan hükmü oluşturularak Kurulumuza iletilmesine,

    Ayrıca yapının onarımına esas rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin de hazırlatılması gerektiğine karar verildi.

-Görevi devraldıktan sonra B.K.K. olarak Sayın Valimiz Şerif Yılmaz’ı 2 Yürütme Kurulu Üyemiz Resmiye Gümüş ve Cihat Çavuşoğlu ile nezaket ziyaretinde bulunduk.

-27 Ekim 2016’da Burdur Kent Konseyi olarak Genel Sekreterimizle birlikte Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Zeytinburnu Kent Konseyi ve Zeytinburnu Belediyesi’nin birlikte düzenlediği ve Zeytinburnu’nda gerçekleştirdikleri “Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri Çalıştayı”na katıldık.

-Ayrıca 17 Kasım 2016 günü İstanbul’da düzenlenen üyesi olduğumuz Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin Seçimli toplantısında da Genel Sekreterimizle Burdur Kent Konseyi olarak yerimizi aldık.

-Son günlerde üzerinde önemle durduğumuz gündemimizde yer alan Engelliler Meclisini oluşturduğumuzu da sizlerin huzurunda belirtmek isterim.Buradan tüm engelli kardeşlerimize ve Burdur’umuza hayırlı olsun…

    SAYGILARIMLA …

    Daha sonra Burdur Kent Konseyi Genel Sekreteri Orhan AKIN tarafından faaliyet raporu okunarak toplantıya devam edildi.

    Gündemin diğer bir konusu olan Meclis ve Çalışma Gruplarının hazırlamış oldukları rapor, uygulama planları ele alınarak tek tek sırasıyla okunup oylamaya sunularak kabul edildi.

    Son olarak Burdur Belediye Başkan Yardımcısı ve Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Ali SAY söz alarak; ülke gündemini değerlendiren ve Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının hazırlamış oldukları plan yada projelerini dinlediğini ve bu projelerin çok yararlı da olacağını düşündüğünün altını çizerek bundan sonra daha dikkate alarak çalışmalarına hız vereceklerinin sözünü verip, teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.     Dilek ve temenniler bölümünde Divan Başkanı Burdur Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin de oluşturulması için yönerge vererek üyelerden oy istedi ve oy birliğiyle kabul edilerek toplantı tamamlandı.