B.K.K. Turizm,Tanıtma Çalışma Grubu Tarafından Hazırlanan Uygulama Planı

Konsey Haber

       BURDUR KENT KONSEYİ TURİZM TANITMA VE TARİH VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 FAALİYET VE EYLEM PLANI

       1-BURDUR TURİZM DANIŞMA BÜROSU VE MOBİL TANITIM ARACI Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce teşkilatlandırılmış olan Turizm Danışma Büroları; kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi, belge, tanıtıcı broşür vb. Görselleri temin edebilecekleri ilk başvuru yeridir. İlimizde Burdur’a gelen yerli ve yabancı turistlere kentimiz ve bölgedeki turistik ilgi noktaları hakkında enformasyon hizmeti verilmesi, tanıtıcı ve görsel yayınların dağıtımının yapılmasının yanında yerli ve yabancı turistlerin kentte yaşadıkları sorunların çözülmesinde başvurdukları ve yardım aldıkları, ilimiz turizmi açısından önem arzeden bir kamu hizmetidir. Şu anda Turizm Danışma Büromuz maalesef faaliyette değildir. Bu eksikliğimizin ivedikle giderilerek uzman personellerin de görev yaptığı Turizm Danışma Büromuz tekrar faaliyete geçirilmesi veya Belediyemiz tarafından Burdur’ İlimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri karşılayacak ihtiyaçları doğrultusunda onlara yardımcı olacak aynı zamanda ilimizdeki turizmcilerin birlikte hareket etmesini sağlayacak bir turizm danışma ofisi oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında İlimizin belirli bölgelerine sanal tanıtım cihazları koyarak “Burdur Kent Rehberi “ adı altında İlimizin kültür envanterinin yüklendiği tanıtıcı ve yönlendirici ekranlar ile gelen misafirlerin yönlendirilmesi sağlanmalıdır. (Cumhuriyet Meydanı, Otobüs Terminali, Doğa Tarihi Müzesi, Burdur Arkeloji Müzesi, Susamlık Tesisleri, İnsuyu Mağarası vbg.) “GEÇMİŞTEN GELECEĞE BURDUR” MOBİL TANITIM VE SERGİ ARACI Yaklaşık on bin yıllık bir kültür birikimi ve geçmişi olan ilimizin bu güne kadar tespit olunan tarihsel ve kültürel değerlerinin ,el sanatlarının ,doğal güzelliklerinin, etnoğrafik varlıklarının eserlerinin ve Turizm destinasyon çeşitlerinin yer verildiği basılı ve görsel malzeme ile desteklenen ,aynı zamanda dijital ortamda sinevizyon sunumlarını gerçekleştirebileceğimiz mobil araçlar ile ilimizin Turizm değerlerinin kırsal kesim ve ülkemizde turistlerin yoğun olduğu bölgelerde tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılmasını hedeflemekteyiz. Mobil tanıtım aracı fikri Beypazarı belediye’since başarı ile uygulanmaktadır. Burdurun tanıtımının etkin ve hızlı bir şekilde çağımız teknolojilerinin kullanılarak yapılması ve ilimizin doğrudan daha geniş kitlelere ve dünyaya tanıtılması ulusal boyutta yapılacak tanıtım ile Burdurun Turizm kapasitesinin artırılması ildeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçleri ile tanınırlıklarının artırılasının yanında çok amaçlı kültürelş ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Belediyemize ait hurdaya ayrılmış , veya eski otobüslerin dorselerinde yapılan değişikler ile bu projeyi maliyetinin altında faaliyete geçirebileceğimizi belirtmek isterim.

     2-PANEL VE SÖYLEYİŞİ VE KONFERANSLAR Burdurun özellikle turizm başta olmak üzere, bir çok alandaki özel yapısı ve potansiyelinin en başta Burdurda yaşayanlar tarafından tam olarak fark edilmediği gerçeği ortadadır. Yaşadığımız coğrafyada yaşadığımız kültürün zenginliklerin farkında olmaya biliriz. Bu bakımdan ikinci adım olarak gördüğümüz, Burdur Turizm Burdur’ın Burdurlu’ya tanıtımı” başlığı, aslında, Burdurun Turizm, Tarih ve Kültürel değerlerinin işlendiği bu konuda çalışma yapmış kişiler ile konferans ,panel söyleyişiler ve sunumlar gerçekleştirerek turizm ve tanıtım bilinci yerleştirmek amacıyla Doç.Dr.Nurfettin Kahraman tarafından aşağıdaki belirtilen konu tarih ve zamanlarda konferans ve sunumlar yapılması. a-Konferans “Burdurun Turizm Potansiyeli” Tarih:Mayıs ve Haziran 2015 tarihleri arasında Yer: Belediye Piribaşlar evi veya A.K.M. b-Slaytlar ile Burdur’un Tarih ve Doğal Güzellikleri Tarih: Burdur Belediyesi İnsuyu Göl Festivali kapsamı içerisinde Yer: Belediye Festival Komitesince tespit edilecektir. c-Slaytlar ile ÇOBAN BAYRAMI (Yusuf ERKAN) Tarih: Burdur Belediyesi İnsuyu Göl Festivali kapsamı içerisinde Yer: Belediye Festival Komitesince tespit edilecektir. d-Konferans”Güneş Sagalososdan doğar Kbiryadan batar (Şükrü ÖZÜDOĞRU) Tarih: Burdur Belediyesi İnsuyu Göl Festivali kapsamı içerisinde Yer: Belediye Festival Komitesince tespit edilecektir.

     3-BASLI VE GÖRSEL CD VE SÜRELİ YAYIN ÇIKARMAK Burdur Gezi Rehberi: Tanıtımda Basılı yayının önemi olmazsa olmazlardandır. İlimizde Kültürel ve sanatsal güncel konuların işlendiği dergiye ve Burdur Turizm Rehberine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma grubu olarak Kent Konseyi ve Burdur Belediye Başkanlığı öncülüğünde dergi çıkarılması için görüş ve önerilerde bulunarak, hale hazırda Belediyemizce basım aşamasında olan Yusuf ERKAN tarafından hazırlanan “Burdur Gezi Rehberi”nin ivedikli olarak basılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Burdur Gezi Rehberi, Burdur’un tarihsel ve kültürel değerlerini gezi rehberi formatında güncellenmiş bilgilerle işleyen bir çalışmadır. (Antik kentlerimizin en son arkeolojik verilerle anlatımı, göllerimiz hakkında en son bilgiler, guide-rehber bölümünde en son konaklama tesisleri, geleneksel değerlerimiz hakkında detaylı bilgiler vb.) Görsel yönden ve içerik olarak kentimizi ayrıntılı tanıtmakta olup Burdur’u gezmeye gelenlerin eline güvenle tutuşturabileceğimiz kaynak bir kitaptır. Süreli yayın Çıkarmak: Bu çerçevede, İlimizde kültürel sanatsal, ekonomik gelişmelerin işlendiği Burdur da yaşamın konu edildiği en uzun 6 aylık süreler olmak üzere Belediyemizin imkanları ölçüsünde süreli bir dergiye acilen ihtiyaç duymaktayız. Cd ve İnternet Yolu İle Tanıtım: İlimizin kültürel varlıklarının görsel olarak cd ve internet ortamında Kent Konseyi Başkanlığı sitesi ile Belediye Başkanlığımız internet sitesinden yayınlanması ilimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Bu gün itibarı ile Belediyemiz web sayfasında antik kentlerimiz ve otellerimiz hakkında bilgi mevcut olup bu tanıtım için yeterli değildir. Bu açıdan baktığımızda ilimizin Kültürel varlıklarının tamamını içeren ,tarihi ören ve gezi yerlerinin işlendiği, halk kültürünün ve etnoğrafik değerlerinin işlendiği bir siteye dönüştürülmesi gerekmektedir. Burdur Gezi yerleri, Burdur da ne yenir, Burdur halk oyunları , Burdur Müzikleri, Burdur yaşayan kent değerlerinin yayınlandığı (arasta,ulu cami etrafı ,evleri ve susamlık tesisleri doğa tarihi müzesi , burdur müzesi, göl tesisleri,vbg)

     4-TURİZM TURLARINA BURDURUN DAHİL EDİLMESİ Elbette nihai hedefimiz, Burdurun dünyaya tanıtılması ana başlığı altında olabilir ama, bunun için acaba kültürümüzde, sanayimizde eğitimimizde markalaşa bildikmi bu soruları kendimize sorarak bunları ne kadar gerçekleştirebildik veya eksikliklerimiz neler. İlimize hangi ülkelerden ne kadar turist geldiğine dair ciddi bir veri tabanı oluşturarak işe koyulmalıyız. Bu bir bakıma, oluşturduğumuz veri tabanı ışığı altında, hedef turist kitlesi yapmalıyız. Bu konuda çalışma yapmış şehirlere çalışma grubu ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri içerisinde belirleyeceğimiz kişilerle inceleme heyeti gönderebiliriz “tur operatörlerinin” bir şekilde Burdur ziyaret güzergahı içerisine aldırabilmenin çalışması, birlikte yapmak zorundayız. Bu konu büyük önem taşımaktadır. Bu konuda, Burdurun şansı da vardır. Pamukkale ve sagalasus Kibrya,Kremna üzerinden Antalyaya geçen hat üzerinden bir yay çizdirerek, Burduru da ziyaret noktasına dahil edebiliriz. Sorunumuz gelen turiste ne göstereceğiz nerde oyalayacağız neler pazarlayacağız sorunudur yapacağımız çözüm önerileri ile bu sorulara önümüzdeki yıllarda cevap bulacağımız kanatindeyim.

     5- BURDUR KENT MÜZESİ: Kent Tarihi Müzelerinin kuruluş amaçlarından yola çıkılarak, dünyada mevcut kent tarihi müzelerinin çalışmalarından ve bu çalışmaların ülke ekonomisine sağlamış olduğu katkılardan Özellikle yerel tarihin ve kültürel değerlerin sergilenmesini sağlayan bu mekanların, turizm sektörüne sağlayacağı katkıların neler olabileceğine dair örnekler verilecektir. Ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan Kent Tarihi Müzelerinin bulundukları bölgelerin ekonomisine ve turizmine sağlamış olduğu katkılar ifade edilecektir. Doğal güzellikleri bakımından güneş-kum-deniz üçlüsüne sahip olamayan Anadolu şehirlerinden birisi olan Burdur İlinin Çay Boyu Kenarında bulunan türkülere konu olmuş 12 değirmenden bugün sadece 2 tanesi ayak’tadır .Bunlardan bir tanesi Kabacalı Un değirmeni ve Manastır Mahallesi çıkışında bulunan Ali Bey değirmenidir fotolarda gösterildiği gibi bu iki değirmenin ilgili kuruluşlar ve sponsorlar ile restorasyonun gerçekleştirerek bir tanesinin Burdur Kent Müzesi olarak düzenlenmesi diğeri’ninde Burdurun turizm tanıtımında katkıda bulunmak Antalya yol güzergahında seyreden araçlara Burdur marka ürünlerinin pazarlandığı satış reyonların ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirildiği piknik alanlarının olduğu dinlenme mekanlarının yaratılarak hizmete açılması için aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda projeler üretmek hedeflemekteyiz. KABACALI DEĞİRMENİ KENT MÜZELERİNİN KURULUŞ AMACI Dünyada kentlerin hızla büyümesi ve sorunlarının karmaşıklaşması ülkelerin uluslar arası ilişkilerde öne çıkmasında büyük kentlerin başarısının oynadığı rolün daha iyi anlaşılması, özellikle gelişmiş ülkelerde kent müzeleri diye gruplayabileceğimiz bir müze türünü hızla öne çıkmaktadır. Bu gelişmede bir yandan toplumda tarih bilincinin yaygınlaştırılmasında “yerel” in yazılı-çizili olmayan, aktarılması güç (tacid) yerel bilginin ve ustalığın, yerel yaşam tarzlarının büyük önem taşıdığının kavranması ve öte yandan kentlere yönelik iç ve dış turizm hareketinin artan çapı önemli unsurlar olarak göze çarpmaktadır . Tarihi, kültürel ve ticari yapımıyla belli bir kimliğe sahip olan kentlerin günümüzde birikimlerini sistemli bir şekilde sergiledikleri yerlere kent müzeleri diyoruz. Kent müzesi henüz Türkiye’de yeni oluşmaya başlayan bir kavramdır. Müzelerin tarih bilinci geliştirmede ve bunu gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir rolü vardır. Bir birey tarih bilincine sahip ise geçmişin yorumları ile geleceğe ilişkin algılamaları ve geleceğe dair beklentilerini ilişkilendirerek yaşamını zaman içinde ivmeli bir sürekliliğe ve derinine oturtabilecektir. Aslında çağımızın modern insandan beklentisi de budur. Dolayısıyla müzeler böyle bir ana tema da kişilerin kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. KENT MÜZELERİNİN FAALİYETLERİ Kent Müzelerinin kuruluş amaçları incelenecek olduğunda, tarihi süreç içerisinde organize edilmiş sergilerin çok öncelerden beri iç turizm canlanmasına katkıda bulunabilecek bir potansiyele sahip olduğunu görebilmekteyiz. Günümüzde kent müzelerinin faaliyetleri içerisinde sıkça karşılaştığımız sergilerinde bu paralelde bir canlanmaya sebep olacağını göz ardı etmemeliyiz. Bu bölümde dünyada ve Türkiye’de mevcut kent müzelerinin faaliyetlerinden bahsedilerek bu faaliyetlerin ülke turizmine sağlayabileceği katkılar üzerinde tartışılacaktır. Kent müzeleri kentin kültürel sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak ve yarının kentlerine yol göstermek amacıyla kurulmuş kurumlardır. KENT MÜZELERİ VE TURİZM İLİŞKİSİ Kent müzeleri yukarıda ifade edilmeye çalışılan faaliyetleri ve kurulmuş oldukları bölgelerin kültürel ve tarihi değerlerine sağlamış oldukları katkıları ile kültür turizminin önemli mekanları arasındadır. Öyle ki başlı başına “Kültür”, turizmi geliştiren önemli bir unsurdur. Bireylerin kültürel değerleri görmek amacıyla turizme katılmaları turizm üzerinde olumlu etki doğurmaktadır. Turistlerin kendi uygarlıkları dışındaki çeşitli uygarlıkları tanıma istekleri, turizm olayını etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri yakından görmek bilgi sahibi olmak, ve çeşitli dönemlere ait uygarlıklar arasında karşılaştırmalar yapabilmek turizm olayını doğuran ana faktörlerdendir Bu paralelde yerel tarih ve kültürlerin, etnoğrafik ve folklorik bir çok zenginliğin kent müzelerinde ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor olması “güneş, kum, deniz” üçlüsünün olmadığı yörelerde kültürel turizm potansiyeli olarak kent müzelerinin önemli bir misyonu omuzlamış olduğunu göstermektedir. Ekonomik anlamda kalkınamamış Burdur İlinde kent müzelerinin oluşturulması o bölgelere ait bir çok tarihi, kültürel değerin bir araya getirilmesini sağlayacaktır. Müzede sergilenecek bir çok eserin, ticari kazanç amaçlı olarak taklidinin yapılacak olması o bölgede hem üretim anlamında bir çok insanın meslek sahibi olmasına zemin hazırlayacak, hem de bu ürünleri pazarlayacak olan insanlara ayrı bir gelir sağlayabilecektir. Burdurun tarihi ve kültürel zenginliğini bu kurumlar vasıtası ile bir araya getirebilmesi yöre insanının unutmuş olduğu bir çok farklı değeri hatırlamasına sebep olacaktır. Müzelerde oluşturulacak satış mağazaları üretilen hatıra niteliğindeki eşyalar sayesinde hem ticari bir kazanç elde edebilecekler hem de satmış oldukları bu ürünler ile müzelerinin ve yörelerinin turistik anlamda tanıtımını sağlayacaklardır. SONUÇ VE ÖNERİLER Burdur Kent Müzesinin kurulması, kültürel turizmin gelişimine katkı sağlayacaktır. Müzelerin vücuda getirildiği bölgelerde unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel, etnografik ve folklorik bir çok eserin bir araya getirilmesini sağlayacaktır. İlgi ve meraklar doğrultusunda dizayn edilmiş olan müzeler farklı bölgelerden ziyaretçilerin müzeye akışını kolaylaştıracaktır. Müzenin oluşturulduğu bölgede turizm canlanmasına sebep olabilecektir. Yerel değerlerin yaşatılmasına destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarının, derneklerin, özel veya kamu kurum kuruluşlarının bir araya getirilmesini sağlayacaktır. Bölge insanının birlik ve beraberlik duygularına katkı sağlayacaktır. Bölgesel barışı ve dolaylı olarak ulusal barışı kuvvetlendirecektir. Farklı kültürlere ait eserlerin sergilenmesi kültürel diyalogu güçlendirecektir. Kültürel diyalogların artması kitleler arasında iletişimin güçlenmesine sebep olacaktır. Kent Müzeleri kurulmuş oldukları yörenin insanına ticari anlamda yeni alternatifler üretme şansı verecektir. Bu durum hem üretim hem de pazarlama bakımından o bölge insanına maddi kazanç olarak geri dönebilecektir. 6-BURDUR ULUSAL TURİZM ÇALIŞTAYI Burdur İlinde alternatif turizme yönelik turistik çekim merkezi potansiyelinin ortaya çıkartılması, bölgedeki farklı kültürlerle harmanlanmış ve doğal güzelliklere sahip alternatif turizm alanlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ile pazarlamasının yapılması, turizm sektörünün ekonomik ve sosyal getirilerinden yararlanılması, Göller Bölgesi’nde valilik, yerel yönetimler, il kültür turizm müdürlükleri, turizm dernekleri, üniversiteler ve ilgili diğer kuruluşların kanaat önderleriyle koordinasyonlu bir şekilde çalışılarak bölgenin turizm potansiyelinin ve sorunlarının belirlenerek alternatif sürdürülebilir Turizm yol haritasının belirlenmesi amacıyla 2015 Ekim veya Kasım aylarında Burdur Turizm Çalıştay programını gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. 7-TİK TAK TANITIM FAALİYETLERİ: Tik Tak faaliyetleri ile ilimizin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında dikkat çekebileceği kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek. 1-“Güneş hep Sagalassosdan Doğar ve Kibryadan Batar” sloganı ile panel söyleyişi düzenleyerek dikkatleri buralara çekmeyi hedeflemekteyiz. 2-Daha önce ilimizde rekor denemeleri halk oyunları ve süt içme konusunda gerçekleştirilmiştir. Burdur ve çevresinde bir hayli sanat gönüllüsü insanlar ve sanatçılar olduğu malumunuzdur bu sanatçı dostlarımızın katılımı ile yaklaşık 1000-1500 sanatçının katılımı ile İnsuyu Festival Kapsamında şövalyelerin köprü başından Cumhuriyet Meydanına kaldırım kenarına çizildiği “Burdur “ konulu resim yapma rekor denemesi. 3-Ağustos 2016 tarihinde yine İnsuyu Festival kapsamında Burdur Gölü ve Burdur halkını bir araya getirmek üzere “Göle Hayat” başlığı adı altında kuraklığın etkisi su kaynakları yok edilen Burdur Gölüne dikkat çekmek amacıyla şeker plajında veya askeri tatbikat alanında 10.000 kişi ile bir dakika el ele tutuşarak ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmek. 4-“ Burdur Atatürk’ü çiziyor” 06.03.2016 Atatürk’ün ilimize geliş faaliyetleri kapsamında yine Burdurlu sanatçılar tarafından açık alanda canlı olarak Atatürk konulu resim yarışması yapılması. 8- Burdur markası olabilecek değerlerin tespit edilmesi. Kongre ve Fuar çalışmalarında ilimizin tarihi ve kültürel varlıklarının zenginliği göz önüne alındığında İlimizi simgeleyen küçük hediyelik bir objenin eksikliği olmayışı bizi derinden yaralamaktadır. İlimizi simgeleyen örneğin Çanakkale Truva Atı, Nevşehir Peri Bacaları, Trabzonun Sümela Manastırı, Antalya Side ve Olimpos da olduğu gibi minyatür bir objenin olduğu gibi İlimizde’de Sagalasos ve antonin çeşmesi kbirya Medusa Başı, ve ya hacılar höyüklerinde ortaya çıkan küçük minyatür Çömlek kaplardan bir Burdur Simgesi ve markası tespit edilerek tanıtımın pazarlanmasına ihtiyaç duymaktayız. Artık ilimizde Salih Bozok’un tasvir edip simgeleştirdiği figürün Burdur tanıtımı ile ilgili çok fazla geçerliliği kalmamıştır. Belediye Başkanlığımız Sanatçılarımız arasında Burdur Simgesi ni arıyor başlığı altında yarışma düzenleyerek bu sorunun çözüme kavuşturacağını temenni ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim konularda elbette Belediyemizin kısıtlı Bütçe imkanlarının olduğunun farkındayız ancak 2014 yılında açıklanan 9 yıllık 2023 kalkınma planında Burdur’da yapılacak olan yatırımların öncelikli olarak eko turizmi ve Kültür türizmine teşvik verilmesi yönünde kullanılacağı yer almaktadır. Bahsedilen faaliyetlerin projelendirildiği takdirde ilgili kuruluşlarda Hibe alarak yapılabileceği inancımızı koruyarak. Genel Kurulumuzun verimli ve başarılı olması dileklerimle çalışma planımızı takdirlerinize sunarak Tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek saygılarımı sunarım. Turizm Tanıtma Tarih ve Kültürel varlıklar Çalışma Grubu adına Hasan akın