B.K.K. ile T.K.K.B. PROJE KAPSAMINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.

     03.11.2018 Cumartesi günü saat 10.00 ‘da Serenler Otelde;  “Kentim İçin , Kendim İçin Hakkımı İstiyorum” Projesi kapsamında T.K.K.B. Proje üyeleri; Saim YAVUZ, Hasan KAYA ve Gülay AKTAŞÇI ile B.K.K. Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, B.K.K. Engelliler Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kamu Kurumlarından görevlendirilen Kurum Temsilcileri ile birlikte bir toplantı gerçekleştirildi.

     Toplantı ilk bölümünde;

1.BKK raporunun paylaşımı ve değerlendirilmesi

2.Projenin 2.adımı

3.Eşitlik Birimi

4.Eğitim programları (İşaret dili eğitimi, Engelli Hakları Eğitimi, Engeliler için Eğitimci Eğitimi Programı)

     Toplantının ikinci bölümünde ise;

     Proje çalışmasına katılan Engelli STKlar başta olmak üzere diğer kurumlardan temsilcilerle birlikte BKK Yürütmesi ve Engelli Meclisi Yürütmesi nin ikinci etap çalışmalarıyla ilgili atılacak adımlar değerlendirildi.

     Evrensel / Herkes için TASARIM, Evrensel Erişilebilirlik Planlama ve tasarımda kullanıcı olarak insanın ön plana çıkmasıyla birlikte insan odaklı tartışmalar daha da değer kazanmıştır. Bu tartışmalar, gündelik yaşama aktif katılımın bir aracı olmanın yanında bağımsız yaşamanın ve yaşama tam olarak katılabilmenin temel koşulu olan evrensel tasarım/herkes için tasarım kavramı ile evrensel erişilebilirlik kavramını uluslararası insan hakları yazınında gündemin vazgeçilmez temalarından biri haline getirmiştir. Sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler için çağdaş ulaşım planlamasının temelini de oluşturan erişilebilirlik, böylece insan haklarının ayırımcılık kadar sorunlu ama ayırımcılığı da kapsayan alanlarından biri olmuştur. Böylece erişilebilirlik evrensel bir boyut kazanmıştır. İnsan için hakları kullanabilmenin bir aracı olmakla kalmayan erişilebilirlik, bağımsız yaşamanın ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılabilmenin de temel koşuluna dönüşmüştür. Bu toplantıda, evrensel tasarım/herkes için tasarım ve evrensel erişilebilirlik kavramları haklar ve özgürlükler açısından ele alınmakla birlikte yaşam kalitesi ve gündelik yaşama katılım açısından tartışmaya açılacaktır.

1. Engellinin İnsan Hakları Eğitim Programının Tanıtımı

2. Engellinin İnsan Hakları

3. Anayasal ve Ulusal Yasalarda Haklar

4. BM Engelli Hakları Sözleşmesi

5. Engelliliğe Yaklaşım Modelleri

6. Engellilere Yönelik Ayrımcılık

7. Engellinin Ekonomik Hakları

8. Engellinin Sağlık Hakkı,

9. Engellinin Sosyal Güvenlik Hakkı

10. Engellinin Eğitim Hakkı

11. Engelli Bireyler ile İletişim

12. Engelli Hareketi ve örgütlenmesi

     EŞİTLİK BİRİMİ BULUNAN İLLER

* Adıyaman Belediyesi

* Akdeniz Belediyesi (Mersin)

* Antalya Büyükşehir Belediyesi

* Beşiktaş Belediyesi (İstanbul)

* Beylikdüzü Belediyesi (İstanbul)

* Çankaya Belediyesi (Ankara)

* Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

* İzmir Büyükşehir Belediyesi

* Kadıköy Belediyesi (İstanbul)

* Karabağlar Belediyesi (İzmir)

* Kars Büyükşehir Belediyesi

* Nilüfer Belediyesi (Bursa)

* Muratpaşa Belediyesi (Antalya)

* Odunpazarı Belediyesi (Eskişehir)

* Şişli Belediyesi (İstanbul)

     Toplumsal Eşitlik Birimlerinin çalışmalarının amacı belediye hizmetlerinden toplumun dezavantajlı kesimlerinin daha eşit şekilde faydalanmalarını destekleyerek, kentliler ve STK’ların yerel yönetimler ile ilişki ve işbirliklerini geliştirmektir. Bu sebeple, Eşitlik Birimleri yerel düzeyde Kamu-STK işbirliklerinin gelişmesi açısından önemli role sahiptir. Eşitlik Birimi’nin öncelikli çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: • Ekonomik, sosyal ve kültürel ayrımcılıklara maruz bırakılan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, azınlık, LGBTİ bireyler, göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara yönelik belediye politikaları geliştirmek, • Katılımcı belediyecilik çerçevesinde bu grupların daha iyi hizmet almasını ve karar alma organlarında etkili olmalarını sağlamak. • Hizmetlerin çeşitlenerek şekillenmesini sağlamak ve toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

“Kentim İçin, Kendim İçin Hakkımı İstiyorum” Projesi kapsamında  2. etap yapılacak çalışmalar;

  • İl Genel Meclisi Üyelerine yönelik eğitim çalışması 
  • Belediye Meclis Üyelerine yönelik eğitim çalışması 
  • Belediye ilgili birim müdürlerine yönelik eğitim çalışması 
  • Engelliler ile çalışan STK’lara, Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan görevlilere ve ilgili kentlilere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirilecek.