B.K.K.ENGELLİLER MECLİSİ ENGELLİ AİLELERİ KAYNAŞTIRMA ÇAYI DÜZENLEDİ

Konsey Haber

  21.05.2017 Pazar günü saat 14.00-17.00 arasında VAGON CAFE de Burdur Belediyesi ve Burdur Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından “ENGELLİ AİLELERİ KAYNAŞTIRMA ÇAYI” düzenlendi.

  Etkinliğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Belediye Başkan Yardımcısı Ali SAY, Burdur Kent Konseyi Başkanı Nuri Levent ÖZER, Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü temsilen Bayram KESKİN, Burdur Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Naile ÖZKAN, B.K.K. Engelliler Meclis Başkan Yardımcısı Hatice SÖNMEZ , B.K.K. Engelliler Meclis üyeleri ve Engelli aileleri katıldı.

  Etkinliğe B.K.K. Engelliler Meclis Başkanı Naile ÖZKAN’ın açılış konuşmasıyla başladı.Özkan konuşmasında;

  Engelliler Meclisi nedir?

  Engelliler Meclisi katılımcılık, sürdürülebilirlilik, yaşanabilirlilik, kentsel hakların geliştirilebilmesi, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmayı özendiren demokratik bir platformdur.

  Engelliler Meclisinin Amacı nedir?

  Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içerisinde daha fazla yer almalarının sağlanması amacıyla faaliyetlerini yürütmektir.

  Engelliler Meclisi ne iş yapar?

  Engelliler Meclisi uzlaşma ortamı içerisinde dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak üretilmesine ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmasını sağlar. Engelliyi sosyal ve kültürel hayatın içerisine çekmek, engelliye ve ailelerine yasal hakları hakkında bilgi vermek, sorunlarına çözüm yolları üreterek kendilerinin aktif olmalarını sağlamak, engelliyi topluma anlatarak arada köprü oluşturmak.”

    Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ve Burdur Kent Konseyi Başkanı Nuri Levent ÖZER de söz alarak; Engellilerin sorunlarını ve buna dair neler yapılabilirliliği, engelli vatandaşlarımızın kentimizdeki olan yeri ve öneminin altını çizerek “artık daha fazla sorun yaşamayacakları, yaşanılabilir bir kent sözü vererek” sözlerini tamamladılar.

  Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü temsilen Bayram KESKİN de söz alarak Engellilerin yasal haklarıyla ilgili bilinmeyen yönlerini anlatarak katılımcıları bilgilendirdi.    Sonrasında eğlence faslına geçilerek engelli aileler gönüllerince doyasıya keyifli vakit geçirdiler.