B.B. BAŞKANI ERCENGİZ’İN ESKİ KIZ MESLEK LİSESİ İLE İLGİLİ RÖPORTAJI

Konsey Haber

 1942 yılından bu yana Cumhuriyet Tarihinin en eski binalarından birisi olarak hizmet veren Eski Kız Enstitüsü binasının yıkımını durduran kararın ardından, “Kültür Varlığı” olarak tescillemesini değerlendiren Belediye Başkanı Ercengiz, “Verdiğimiz mücadelenin haklılığı ortaya çıktı” dedi.

   Milli Eğitim Müdürlüğünün önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle, sonra da kültür varlığı değil diyerek yıkılmasını istediği Eski Kız Enstitüsü, Kent Konseyinin verdiği mücadeleyle ayakta duruyor.

   Kent Konseyinin sahip çıktığı bina için yeniden yapılan testler ve verilen mücadeleyle Mayıs ayında Isparta İdare Mahkemesinin Bilirkişi incelemesinin ardından “Korunması gereken kültür varlığı” olarak karar verdiği binayla ilgili Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’da “Kültür Varlığı”nı onayladı.

   Geçtiğimiz yıl mahkeme kararını beklemeden başlatılmak istenen yıkımı, ekipleri içeriye sokmayarak durduran Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Yenilenme, yeni bina yapımı olarak algılanıyor. Halbuki yenilenme kent estetiğini bozmadan çağdaşlaşmayla ilgili birşey. Bu kentin tarihini, belleğini çağrıştıran binanın korunması taraftarıydık. Bu noktada barakalardan başlayan yıkımda durdurma kararı verdik. Belediye olarakta bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’da altına imza atarak göstermiş oldu.” dedi. İstasyon Caddesi’nde yıkımı durdurulup, Kültür Varlığı olarak tescillenen bina, 1942-43 yıllarında Akşam Kız Sanat Okulu olarak kullanılmaya başlanan bu bina, zaman içinde Kız Enstitüsü, Kız Meslek Lisesi gibi değişik eğitim kurumlarına da hizmet etmiş, En son Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından kullanılmış, 2012 yılında boşaltılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığına ait bina, boşaltıldıktan sonra yapılan depreme dayanıklılık testinin ardından 2014 yılında yıkılmak istendi. Fakat Kent Konseyi verdiği örnek mücadeleyle yıkımı engelledi. Kültür Varlıkları reddetmişti.

   Daha önce Kent Konseyinin Eski Kız Enstitüsü binasının tescil talebi, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı’nda 2 evet oyuna karşı 6 oyla reddedilmişti. Kent Konseyi kararı hem İdare Mahkemesine taşıyıp yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuş, hemde Ankara Anıtlar Yüksek Kurulu’na başvurmuştu. Bu süreçte karar beklenmeden, yangından mal kaçırmak istercesine yıkım için çalışmalar başlatılmış, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in talimatıyla yıkım ekipleri binaya sokulmamaştı.

   Bilirkişi işi değiştirdi. Isparta İdare Mahkemesinin tayin ettiği Bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından binanın depreme dayanıksız olduğu için yıkımına gerek olmadığı, güçlendirmeyle ayakta durabileceği, “Korunması gereken kültür varlığı” olarak belinlenmesine karar verildi. Isparta İdare Mahkemesi, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin uygulanması halinde, yapının yıkımının telafisi imkansız zararlara yol açacağı açık olduğundan, yürütmenin durdurulması talebinin kabülünün gerektiği ifade edildi.

   Sonunda kültür varlığı olarak belirlendi Isparta İdare Mahkemesinin Kararı uyarınca Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunde alınan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Eski Kız Enstitüsünün korunması gerekli taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, tescilli yapının ve koruma alanı sınırının imar planları üzerinde işlenip, kuruldan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına hükmedildi. Ayrıca yapının onarımına esas röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına karar verildi. Başkan Ercengiz’den mücadele vurgusu Burdur Belediyesinin başından beri ortaya koyduğu görüşlerin bilindiğini hatırlatan Başkan Ali Orkun Ercengiz, “Yenilenme, yeni bina yapımı olarak algılanıyor. Halbuki yenilenme kent estetiğini bozmadan çağdaşlaşmayla ilgili birşey. Bu kentin tarihini, belleğini çağrıştıran binanın korunması taraftarıydık. Bu noktada barakalardan başlayan yıkımda durdurma kararı verdik. Belediye olarakta bu konuda ne kadar bir iş yaptığımızı, verdiğimiz mücadelenin haklılığını Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’da altına imza atarak göstermiş oldu. Bizim beklentimiz, o binanın en kısa zamanda restorasyonunun yapılarak bize tahsis edilmesi. Orası bize devredilirse Burdur Belediyesi konuk evi yaparak, hem kısmi konuklamaya katkı koymak, tarihi bir binayı kullanılır hale getirmek, Burdur’un kent dokusunu göstermek istiyoruz.” dedi.

   Kent Konseyi işi götürdü…

   Eski Kız Enstitüsünün yıkımının durdurulup, kültür varlığı olarak tescillenmesinde bir çok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün emeğinin geçtiğini dile getirip, Kent Konseyinin önderliğine vurgu yapan Başkan Ercengiz, “Özellikle Kent Konseyi bu konuda mücadele verdi. Mücadelenin haklılığına bizde destek verdik. Kent Konseyi ne işe yarar diyenlere de buradan bir cevap olsun. Kent Konseyinin her zaman sokakta çeşitli beyanlarda bulunmasına gerek yok, doğru bir tutumla örnek bir mücadeleyi örgütleyerek, alana sahip çıkmıştır.” dedi.