Ekonomik ve Sosyal Gelişme Çalışma Grubu

BURDUR KENT KONSEYİ EKONOMİK ve SOSYAL GELİŞME ÇALIŞMA GRUBU

BAŞKAN : Ahmet SARITAŞ
YAZMAN : Özlem Çetinkaya BOZKURT