0 248 234 1224
Çevre Sağlık Çalışma Grubu

BURDUR KENT KONSEYİ ÇEVRE ve SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU

BAŞKAN : Prof.Dr. M. Numan OĞUZ